Samenvatting Sun Tzu: De kunst van het oorlogvoeren

Een van mijn favoriete management boeken is van Sun Tzu: "De kunst van het oorlog voeren". Er staan veel behartenswaardige zaken in, maar een paar zijn ook nu in mijn dagelijks leven van groot belang. Dat geldt voor zowel mijn zakelijke en mijn persoonlijke leven. Ik noem er drie:

 1. De beste oorlog is die waarin zonder strijd de zege wordt behaald.
  Ik heb de nijging om mij zonder meer in het gevecht te storten. Slimmer is het om je eerst een moment te bezinnen, en daarin je mogelijkheden te overwegen. Meestal kan er veel meer dan je aanvankelijk denkt, en verwacht.
 2. Een superieure macht dient tot niets als hij door een blinde als een moker wordt gebruikt. Wie scherp ziet, geduld en energie heeft en een grondige kennis van de vijand, kan volstaan met licht gereedschap.
  Is men opperbevelhebber, ga dan eerst persoonlijk in het geheim bij de vijand kijken!
  Sic!
 3. Het resultaat van de oorlog kan ingeschat worden aan de hand van deze 5 criteria:
  1. De weg.
  2. Het klimaat.
  3. Het terrein.
  4. Het commando.
  5. De voorschriften.

  Het vraagt van je om van te voren een voorstelling te maken van wat je kunt verwachten. Deze 5 invalshoeken geven daar richting aan.

Contacteer Hans Lodder!