Hans Lodder, intuïtief methodoloog

Wie is Hans Lodder

Hans Lodder is intuïtief methodoloog. Zijn manier van werken is te vragen naar wat de bedoeling is, en waarom dat belangrijk is. En goed te luisteren naar de antwoorden!
Hans Lodder maakt eerst goede afspraken. Dan volgt de luistersessie. Met zijn terugkoppeling kan de opdrachtgever verder.
Deze cyclus kan in korte tijd worden doorlopen, en vergt daarmee een geringe investering.

Werkvormen

Hans Lodder is flexibel en past zich aan de eisen en wensen van de organisatie. Hij vult die waar nodig aan met andere werkvormen.

Werkvorm analyse

Hans Lodder is een uitmuntend analist. Hij voelt zich thuis in elke situatie. Informatie-analyse, data-analyse, procesanalyse, bedrijfsanalyse, ze hebben voor hem geen geheimen.

Werkvorm architectuur

Hans Lodder vertaalt zaken naar een architectuur, die aansluit bij de opdrachtgever. Hij moet ermee kunnen werken.

Lastige problemen

Hans Lodder wordt uitsluitend ingeschakeld voor lastige problemen. Zijn kracht zit in het helder krijgen van het probleem. Daarna begeleidt hij de definitie van doel en eisen een Plan van Aanpak.

Neem contact op met Hans Lodder

Neem contact op met Hans Lodder.

back to top